Obchodní podmínky

Prodávající

Prodávajícím je provozovatel tohoto internetového obchodu společnost ASOPE-KALITA, spol. s r.o., IČ: 26873273, DIČ: CZ26873273, Účet 86–5855330227/0100, se sídlem Bystřice nad Olší 424, 73995

Kupující – uživatel

Uživatel – fyzická osoba (občan)- právní vztahy Prodávajícího s kupujícím se řídí Zákonem č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími platnými předpisy.

Uživatel- podnikatelský subjekt - právní vztahy Prodávajícího s kupujícím se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) a souvisejícími předpisy. Podnikatelským subjektem se rozumí každá právnická osoba a ta fyzická osoba, která při svém nákupu uvádí na daňovém dokladu IČ a/nebo DIČ.

Zboží

Veškeré nabízené zboží je 1. jakosti a je na něj poskytována záruka 24 měsíců dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek výrobce či dovozce. Standardně je námi dodávané zboží určeno pro koncového uživatele. Pokud kupující zamýšlí s dodaným zbožím dále obchodovat, musí být toto dojednáno s prodávajícím. Uvedené ceny jsou včetně DPH a recyklačního poplatku PHE.

Způsoby platby

Dobírka – při zaslání zboží přepravní firmou – tato služba je zpoplatněna 39 Kč - platba řidiči v hotovosti nebo kartou

Hotově – platí pouze při osobním odběru zboží u nás na prodejně – bez poplatku

Bankovní převod – před osobním odběrem i zasláním zboží

Doprava

Osobní odběr

Po dohodě a odsouhlasení termínu si můžete zboží odebrat na naši provozovně – Elektro STODOLA, 739 95 Bystřice nad Olší 424 ( okres Frýdek Místek). Tato služba je zdarma. Žádné expediční poplatky neúčtujeme.

Cena dopravného je uvedena u každé položky a je dána hmotností a rozměry balení.

Dodání prostřednictvím přepravce PPL – menší zásilky

Naprostá většina zásilek je zasílána tímto přepravcem. Cena za dopravu je uvedena u každého modelu. V případě zasilání více malých balíčků , které lze zaslat v jednom balíku, např 3D brýlí apod. účtujeme jen jedno dopravné.

Dodání prostřednictvím přepravce DHL – větší zásilky

Rozměrnější a těžší zboží zasíláme tímto přepravcem.

Objednání zboží

Odesláním internetové objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky, vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a zároveň potvrzuje svou způsobilost k právním úkonům. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu. Pokud neodejde kopie objednávky na zadanou e-mailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.

Objednávat zboží lze rovněž telefonicky nebo e-mailem.

Objednávka je vždy považována za závaznou pro obě strany, není-li dohodnuto jinak.

Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího

Objednávku lze stornovat telefonicky, případně e-mailem, pokud je objednávka přijatá a zboží nebylo expedováno. V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodejce nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Provozovatel internetového obchodu má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že se objednané zboží během vyřizování objednávky přestane vyrábět nebo dodávat na český trh, případně se výrazným způsobem změní jeho cena. O zrušení objednávky bude zákazník informován. Pokud již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu.

Dodání zboží

Kupující je o odeslání zboží informován mailem. Zboží uvedené jako skladem je standardně expedováno do 2 pracovních dnů. Ostatní nabízené zboží je převážné většině expedováno v rozmezí 5–14 dnů. U méně běžného nebo problematického zboží však tato lhůta nemůže být zaručena, neboť závisí na dalších distributorech a dovozcích. V případě nedostupnosti zboží nebo delší dodací lhůty může zákazník stornovat objednávku telefonicky nebo e-mailem bez jakýchkoli sankcí z naší strany.

Převzetí zboží

Zákazník je povinen při převzetí zkontrolovat obal zásilky. V případě poškozeného obalu je nutné sepsat s řidičem škodní protokol (zapsat výhradu převzetí do předávacího protokolu) nebo zásilku odmítnout. Mechanické poškození výrobku je nutné nahlásit do 2 dnů od převzetí zásilky od dopravce na lince zákaznického servisu PPL = 844 775 775 nebo u prodejce. V případě reklamace NEVYHAZUJTE OBAL – je předmětem důkazního řízení. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel s ohledem na reklamační podmínky přepravce.

Řešení reklamací

Přes značné množství prodaného zboží jsme doposud všechny reklamace vyřešili v souladu se zákonem k spokojenosti zákazníka. Při převzetí zboží zkontrolujte obal jestli nejeví známky poškození. Doporučujeme zboží rozbalit , zkontrolovat a odzkoušet do dvou dnů od převzetí. Můžete tím předejít případným komplikacím.

Veškeré nabízené zboží je 1. jakosti a je na něj poskytována plná záruka 24 měsíců dle platných legislativních předpisů.

Dodané zboží je mechanicky poškozené

Toto se stává v případě cca 0,5% dodaného zboží. Zákazník má povinnost zkontrolovat stav obalu při převzetí. Jestliže je zboží po rozbalení mechanicky poškozené (rozbité, prasklé, odřené apod.) neprodleně nás o tom informujte na tel. 775 708 706, 591 143 357 popř. e-mail: reklamace@asope.cz

V žádném případě nevyhazujte obal poškozeného zboží, neboť tento slouží jako důkaz k uznání reklamace.

Poškození dopravou můžete nahlásit na lince zákaznického servisu PPL = 844 775 775.

Přepravce sepíše u zákazníka škodní protokol. V případě, že se prokáže poškození zboží dopravou,prodejce zajistí svoz a zaslání nového zboží na své náklady.

Záruční doba začíná běžet od dodání nového zboží.

Zboží nefunguje při prvním zapnutí

Jelikož prodáváme značkové zboží, toto se stává zcela mimořádně.

V případě , že je zboží při prvním spuštění do provozu nefunkční neprodleně nás o tom informujte.

My zajistíme k nám svoz výrobků na posouzení.

Jestliže se prokáže , že zboží je vadné (závada není způsobená instalací,mech­.poškozením apod.), je úplné (včetně ochranných folií –polepů, příslušenství) a je v originálních obalech bez jakýchkoliv vnějších známek použití (povrchních škrábanců apod.) bude vám zasláno nové zboží na naše náklady.

Výměna za nové zboží je možná pouze do 14-dnů od zakoupení dodání.

Zboží přestalo fungovat v záruční době

Jestliže se projeví vada v záruční době neprodleně nás o tom informujte na e-mail: reklamace@asope.cz . Ve zprávě uvedete zejména model výrobku a číslo pořizovací faktury. Bude Vám nabídnuto několik variant pro nejlepší a nejrychlejší vyřešení reklamace (nejbližší servis, zaslání výrobků k nám atd.)

Za prohlášení a škody, které se způsobí jinde než u nás (v servisu apod) neneseme žádnou odpovědnost.

Po dobu záruční doby Vám doporučujeme uchovat obal. V případě stahování vadného výrobku k nám, tak předejdete poškození a následným komplikacím.

Záruka zaniká v těchto případech

Jedná se zejména o mechanické poškození, používání spotřebiče v rozporu s návodem k použití, neodborné rozebírání spotřebiče. Porušování ochranných pečetí a nálepek, pokud na zboží jsou. Nedodržení podmínek pro odbornou montáž s instalací nebo byla-li provedena firmou, která pro tuto činnost není oprávněná. Nedovolené úpravy záručního listu a dokladu o koupi. Poškození způsobená zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN.

Odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zboží

U zboží nakoupeného prostřednictvím internetového obchodu má kupující – nepodnikatel-fyzická osoba podle Obč. zák. právo do 14 dnů od doručení zboží na jeho vrácení bez udání důvodu. Tuto skutečnost musí kupující oznámit prodávajícímu písemně. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené (škrábance), nést znaky používání (ušpiněné) či jinak znehodnocené a musí být zabalené v originálních obalech spolu s veškerým příslušenstvím či dárky – tak jak jej dostal. Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty a to včetně faktury a záručního listu. Dopravu zboží k prodávajícímu zajišťuje kupující (pokud se nedohodnou jinak). Kupující je povinen zabránit poškození zboží během dopravy a nese odpovědnost za poškození během dopravy. Po vrácení zboží prodávajícímu bude zkontrolován stav a úplnost tohoto zboží . V případě že je vrácené zboží v pořádku bude odeslán dobropis kupujícímu ve dvou vyhotoveních. V případě, že bude zboží poškozeno nebo nadměrně opotřebeno bude celková suma na dobropisu snížena o skutečné náklady spojené s vrácením zboží do prodeje. Z hygienických důvodů není možé vrátit zboží , které již bylo v přímém styku s potravinami. Kupující si jedno vyhotovení ponechá a na druhé uvede datum převzetí a číslo účtu na které chce poukázat peníze za vrácené zboží. Následně bude zákazníkovi převedena příslušná částka. V případě vrácení neúplného či poškozeného zboží bude kupující vyzván aby toto odstranil.

 

Mimosoudní řešení sporu

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce,:se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http//www.coi.cz

Odvoz a ekologická likvidace starých spotřebičů

V Případě zájmu kupujícího nabízíme možnost odvézt a následně nechat ekologicky zlikvidovat starý spotřebič. Za tuto službu požadujeme uhrazení reálných nákladů spojených s dopravou. Cena se pohybuje cca od 199 do 799Kč s DPH. Cena je závislá na velikosti a váze spotřebiče a bude přesně určena po tel. dohodě. Spotřebič je nutné mít připravený k naložení zabalený (např. ve smršťovací fólii, popřípadě jakémkoliv kartonu), čistý, odmraženy a suchý na místě, kde se dá bez nutnosti další manipulace naložit na vůz přepravce.

Odpovědnost za správnost údajů

Informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodejce tedy nemůže bezvýhradně garantovat správnost jejich obsahu.

Prodejce nenese vůči jiné straně odpovědnost za škody, způsobené použitím informací z internetového obchodu nebo odkazovaných webových stránek, nebyli-li tyto informace na přání zákazníka následně písemně potvrzeny ze strany prodejce.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.

V Bystřice dne 24.6.2015 Tomáš Kalita – jednatel společnosti

Kontakt

Po - Pá 9 - 12h, 13 - 17h(+420) 775 708 706info@asope.cz